Експертни оценки и необходимост от тях

Най-често професионални експертни оценки се изготвят при покупка/продажба на актив, апортна вноска, при банково кредитиране, за целите на застраховането, за данъчни и други цели

Ако тази статия Ви е била полезна, моля споделете