Оценяваме активи и предприятия

Изготвяме експертни оценки на търговски предприятия, машини, съоръжения, недвижими имоти и интелектуална собственост. За всеки вид актив имаме отделни сертификати за упражняване на оценителска дейност, съгласно ЗНО