Кредитен рейтинг

За изразяване на обобщено становище, агенциите обикновено използват скали за кредитни рейтинги, които включват букви, цифри и идентификатори. Чрез тях отразяват отчетеният от тях кредитен риск.

Ако тази статия Ви е била полезна, моля споделете
 
 
 
  

Експертни оценки и необходимост от тях

Най-често професионални експертни оценки се изготвят при покупка/продажба на актив, апортна вноска, при банково кредитиране, за целите на застраховането, за данъчни и други цели

Ако тази статия Ви е била полезна, моля споделете