Кредитен рейтинг

За изразяване на обобщено становище, агенциите обикновено използват скали за кредитни рейтинги, които включват букви, цифри и идентификатори. Чрез тях отразяват отчетеният от тях кредитен риск.

Ако тази статия Ви е била полезна, моля споделете