Кредитен рейтинг

Кредитните рейтинги са  оценка за кредитоспособността и възможността за обслужване на ползваните от даден кредитополучател заемни средства при настъпване на техния падеж. В най-общ смисъл те се използват от инвеститорите като показатели за вероятността да възвърнат вложените от тях средства в инвестиции, в съответствие с условията при които са инвестирали.

Рейтинговите услуги се извършват от специализирани рейтингови агенции, които покриват един глобален спектър на корпоративни, суверенно-финансови, банкови, застрахователни и публични финансови институции и ценните книжа или други задължения, които те издават.

За изразяване на обобщено становище, агенциите обикновено използват скали за кредитни рейтинги, които включват букви, цифри и идентификатори. Чрез тях отразяват отчетеният от тях кредитен риск. Въведени са условно „инвестиционен“ и „спекулативен“ клас, които от своя страна са пазарни становища. Те  не дават никаква препоръка или одобрение на конкретна гаранция за инвестиционни цели. Категориите от инвестиционен клас "AAA" до "BBB" показват относително нисък до умерен кредитния риск, докато рейтингите в спекулативните категории от "BB" до "D"  или показват по-високо ниво на кредит риск или че вече е настъпило неизпълнение.

Най-известните кредитни агенции са -  Standard & Poor's, Fitch и Moody's. В таблицата са посочени техните скали и инвестиционен клас.

     →Инвестицонен Standard&Poor's Fitch Moody’s Инвестиционен клас
Дългосрочен Краткосрочен Дългосрочен Краткосрочен Дългосрочен Краткосрочен
AAA  A-1+ AAA F1+ Aaa P-1 най-висок
AA+ A-1+ AA+ F1+ Aa1 P-1 много висок
AA A-1+ AA F1+ Aa2 P-1
AA - A-1+ AA - F1+ Aa3 P-1
A+ А-1 A+ F1 или F1+ A1 P-1 висок
А А-1 А F1 A2 P-1
А- А-2 А- F2 или F1 A3 P-2
ВВВ+ А-2 ВВВ+ F2 Baa1 P-2 среден
ВВВ А-3 ВВВ F3 или F2 Baa2 P-3
ВВВ- А-3 ВВВ- F3 Baa3 P-3
Неинвестиционен /спекулативен/ ← ВВ+ В ВВ+ В Ba1 спекулативен
ВВ В ВВ В Ba2
ВВ- В ВВ- В Ba3
В+ В В+ В B1 силно спекулативен
В В В В B2
В- В В- В B3
ССС+ C ССС+ C Caa1 значителен риск от фалит
ССС C ССС C Caa2
ССС- C ССС- C Caa3
СС C СС C Ca
С C С C C
D RD/D RD/D

Кредитните рейтинги са измерители на кредитния риск, но не прогнозират конкретна честота на неизпълнение или загуба. Рейтингите не се занимават с риска от загуба на пазарна стойност поради промени в лихвени проценти, ликвидност и други пазарни фактори. При оценка на пазарния риск, в задължението за плащане на определеното задължение, рейтингът може да се приеме информативно при оценката за способността на даден емитент да изпълни поето задължение. Важно е да се знае,че рейтингът не отразява пазарния риск върху размера или други цифрови измерители. Информация за историческото представяне на рейтингите, може да се види на официалните страници на рейтинговите агенции.

Има различни становища дали рейтингови класации отразяват реалното състояние на икономиката, местните и глобални пазари. При последната икономическа криза  можеше  да се види разминаване в прогнозите, отразени в кредитните рейтинги и реалното състояние. Това от своя страна не е достатъчно да се отсъди,  че рейтингите не отразяват правлно риска. Следва да се обърне внимание, че в определянето на риска  са включени само някои  фактори, които влиаят на глобалното развитие на пазарите и икономиките. По тази причина  и в кредитните рейтинги не са отразени възможностите за резки движения нагоре или надолу.

Историческата справка за развитието на кредитния рейтинг на българския вътрешен и външен дълг /в чуждестранна и местна валута/ може да се види на страницата на Министерството на финансите http://www.minfin.bg/bg/69. Информацията показва кредитните рейтинги, поддържани от три агенции -  Moody's, Standard & Poor's, Fitch.

Актуален Кредитен рейтинг за  България
Дата на публикуване Кредитна агенция Дългосрочен Краткосрочен
25.11.2022 г. Standard&Poor's ВВВ А-2
12.05.2023 г. Fitch ВВВ F2
3.02.2023 г. Moody’s Baa1 А2
Ако тази статия Ви е била полезна, моля споделете
 
 
 
  

Вашият коментар