нашето предложение към вас

Винаги е добре да чуете още едно мнение, когато вземате решения как да развивате бизнеса си. Доверете се и заедно да превърнем една идея в реален бизнес план.

Кои сме ние

Ние сме професионалисти в различни области на икономиката, всеки един с  доказани постижения и резултати.  Общите цели, които ни обединяват за създаването Consult&Valuation e желанието ни  да прилагаме знанията, практиката и опита  си. Ние можем да бъдем полезни на всеки един човек в разрешаването на различни финансови въпроси, както и  на всяко дружество в неговото развитие.

Магдалена Георгиева - икономист и инженер.  През последните 20 години натрупаните знания и  професионален опит са в банковата сфера и оценяването на търговски предприятия и активи.

2014 г. сертифициран оценител на търговски предприятия и вземания /Сертификат  №  500100720 (17.11.2014 г.)  Регистър КНОБ/;
2015 г. сертифициран оценител на интелектуална собственост   /Сертификат № 400100126   (30.10.2015 г.)   Регистър КНОБ/
2017 г. сертифициран оценител на недвижими имоти /Сертификат № 100102354 (18.12.2017 г.)   Регистър КНОБ/
2017 г. сертифициран оценител на машини и съоръжения /Сертификат № 300100877 (13.10.2017 г.)   Регистър КНОБ/

От 2017 г. Оценител и вещо лице икономически експертизи;  Собственик на „Консултации и оценки“ ЕООД;
От 2008 г до 2017 - Управител на банков клон;
От 2000 г. до 2008 г. Мениджър връзки с корпоративни клиенти.


 

Жулиета Тодорова - икономист. От 1998 г е собственик и управител  на  счетоводна къща "Жули" ООД, Управител на "Консултации и оценки" ЕООД.

През последните 25 години  професионалният й опит е във  сфера на счетоводните услуги - цялостно водене счетоводството на  55 фирми, съдебни експертизи  и оценяване на активи.

2014 г. сертифициран оценител на Търговски предприятия и вземания /Сертификат  №  500100709  (17.11.2014 г.)   Регистър КНОБ/

2011 г. сертифициран оценител на недвижими имоти /Сертификат № 100102106  (12.12.2011 г.)   Регистър КНОБ/

от  2004 г. Съдебен експерт в областта на икономическите експертизи.


Ховагим Худавердян - инженер. От 1994 г. е предприемач,  акционер и  мениджър в предприятие за производство на чорапи и бельо.

Професионалният му опит  е  главно в производствени предприятия с персонал над 120 човека. Има дългогодишен стаж като изпълнителен директор. Специалист, със задълбочени познания и практически опит  в организиране ефективна работа на различни производствени звена и в обезпечаване на техническата им поддръжка и съпорт.  Под негово ръководство са били търговски отдел,  експорта и  ключовите клиенти. Има богат опит в обучение на персонала. Организирал е изграждане на две  производствени бази.

През последните 5 години е консултант на свободна практика в  предприятия на леката промишленост.


ВИНАГИ МОЖЕТЕ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС