Кредитен рейтинг

За изразяване на обобщено становище, агенциите обикновено използват скали за кредитни рейтинги, които включват букви, цифри и идентификатори. Чрез тях отразяват отчетеният от тях кредитен риск.

ПУБЛИКАЦИИ предстоят

Новина публикация С тази страница искаме да Ви информираме за предстоящи публикации в настоящият сайт. Сайтът е  създаден  с цел да подкрепя всеки, който се нуждае от информация и помощ вземане на решения по различни финансови казуси, както и за информация и изготвяне на оценки на активи или цели предприятия. Предстоят следващи статии, в които […]